Konzultácia

Každému klientovi garantujeme osobný prístup a osobnú starostlivosť. Do toho patrí aj osobná konzultácia s riaditeľom TOWER ACADEMY, na ktorej:

1

Detailne prediskutujeme vaše predstavy o kurze.

1

Detailne prediskutujeme vaše predstavy o kurze.

2

Určíme cieľovú úroveň a navrhneme vhodne riešenie na jej dosiahnutie.

2

Určíme cieľovú úroveň a navrhneme vhodne riešenie na jej dosiahnutie.

3

Odporučíme vám vhodný typ kurzu po časovej aj finančnej stránke.

3

Odporučíme vám vhodný typ kurzu po časovej aj finančnej stránke.

4

Ukážeme vám učebné materiály, s ktorými budete pracovať.

4

Ukážeme vám učebné materiály, s ktorými budete pracovať.

5

Prebieha v našej škole alebo on-line.

5

Prebieha v našej škole alebo on-line.

Simon Sumerling
Simon Sumerling
Simon Sumerling

Konzultácia je kľúčová pre úspešné nastavenie tvojho kurzu.

Konzultácia trvá 20 minút, je nezáväzná a bezplatná. Rezervuj si deň a čas, ktorý ti vyhovuje. Tešíme sa na teba!

Mgr. Simon Sumerling
Riaditeľ

Objednaj si bezplatnú konzultáciu