Riaditeľ

  • 15 rokov praxe.
  • Pedagogická fakulta UK: angličtina + slovenčina.
  • 1-ročné štúdium v Sydney, Austrália: Príprava na univerzitné štúdium.
  • Intenzívne študijné pobyty v Anglicku: špecifická angličtina.
  • Učí Business English, General English a slovenčinu pre cudzincov.

 

“I like teaching kids, teenagers and adults. However they have different attitude to learning. One must choose the right strategy to motivate them. This is what I love the most – to motivate students to reach their goals.”